วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน เกาะสิมิลัน

หมู่เกาะสิมิลัน

ข้อมูล ทั่วไป : อยู่กลางทะเลอันดามัน มีชื่อเสียงดังทั่วโลกในเรื่องของปะการัง ได้รับการยกย่องจากนิตยสารท่องเที่ยวฉบับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาว่า มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ช่วงเวลาเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนเมษายน

0A-7.1.20.33.0.04.jpg


สิมิลัน เป็นภาษายาวี แปลว่า เก้า ชาวประมงบางคนเรียกว่า เกาะเก้า ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยรวม 9 เกาะ เรียงตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมียง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง
หมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2525 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และเมื่อปี พ.ศ.2541 ได้รวมเกาะตาชัย ทำให้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร

0A-7.1.20.33.0.013.jpg

แหล่งเที่ยวสำคัญ :

เกาะสิมิลัน หรือ เกาะแปด เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะสิมิลัน ใต้ทะเลสมบูรณ์ไปด้วยปะการัง กัลปังหา พัดทะเล ปลาหลากสี และกุ้งมังกร เกาะสิมิลันมีอ่าวเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ มีรูปโค้งเหมือนเกือกม้า มีแนวปะการัง ปลาเล็กปลาน้อยมากมาย สภาพหาดสวยงาม เหมาะแก่การดำน้ำชมปลาและปะการัง

ด้าน ทิศเหนือของอ่าวเป็นเกาะแก่งเล็กๆ ใต้น้ำมีปะการังเขากวาง และปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่ ส่วนทิศใต้ของอ่าวเป็นโขดหินสลับกับแนวปะการัง ด้านทิศเหนือของเกาะมีก้อนหินขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายรองเท้าบูต เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลัน

0A-7.1.20.33.0.014.jpg

หินปูซาร์ หรือ เกาะกะโหลก เกาะหูยง เกาะเมียง หรือ เกาะสี่

หินปูซาร์ หรือ เกาะกะโหลก เป็นเกาะอันดับ 7 ของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะแปลก เมื่อมองทางด้านหนึ่งจะเห็นรูปหัวกะโหลก สภาพใต้น้ำของเกาะนี้มีความสวยงามไม่แพ้แห่งอื่น และมีระดับความลึก แตกต่างออกไปหลายระดับชั้น มีสภาพเหมือนหุบเขาใต้น้ำ เต็มไปด้วยปะการังและหุบเหวลึก มีปลาใหญ่น้อยจำนวนมาก บางครั้งจะมีปลาโลมาด้วย

เกาะหูยง เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาด และยาวมากที่สุดของหมู่เกาะนี้ เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล

เกาะเมียง หรือ เกาะสี่ เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยาน มีแหล่งน้ำจืดและหาดทรายสวยงาม เป็นแหล่งที่สามารถดูปูขน และนกชาปีไหนได้ดีที่สุด

0A-7.1.20.33.0.07.jpg

สำหรับ จุดดำน้ำหลักๆ ของอุทยานฯ แบ่งออกเป็นจุดดำน้ำลึก และจุดดำน้ำตื้น โดยจุดดำน้ำตื้น สามารถดำได้รอบๆ เกาะทุกเกาะ แต่ที่น่าสนใจได้แก่ อ่าวหินเรือใบ อ่าวกวางเอน หินดอกไม้ และหลังเกาะเมียง ส่วนจุดดำน้ำลึก มีบริเวณที่น่าสนใจได้แก่ เกาะบอน กองหินคริสต์มาส กองหินแฟนตาซี อ่าวกวางเอน แหลมประภาคาร หินปูซาร์ หินสามก้อน หินดอกไม้ หัวเกาะเมียง สวนปลาไหล สันฉลาม และกำแพงเมืองจีน

0A-7.1.20.33.0.05.jpg

หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ข้อมูล ทั่วไป : อยู่ในท้องที่ตำบลหนองทะเล ตำบลอ่าวนาง ตำบลไสไทย และตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย 75 ล้านปี หมู่เกาะปอดะ เกาะหินแดง และหมู่เกาะพีพี รวมพื้นที่ประมาณ 390 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 244,000 ไร่ เป็นส่วนของพื้นน้ำประมาณร้อยละ 83 ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2526

0A-7.1.20.33.0.07.jpg

แหล่งเที่ยวสำคัญ :

สุสาน หอย เป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกัน โดยมีน้ำทะเลเป็นน้ำประสานธาตุปูน จับตัวให้กลายเป็นหินแข็ง ทับอยู่บนชั้นหินลิกไนท์และหินดินดาน เดิม ประมาณว่ามีอายุ 75 ล้านปีมาแล้ว จึงเรียกว่าสุสานหอย 75 ล้านปี อยู่บริเวณชายทะเลบ้าน แหลมโพธิ์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานฯ มีเพียงแห่งเดียวในโลก

หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง หมู่เกาะปอดะ

0A-7.1.20.33.0.06.jpg

หาดนพรัตน์ธารา เดิมชาวบ้านเรียกว่า หาดคลองแห้ง เนื่องจากเมื่อน้ำลง น้ำคลองที่ไหลลงมาจากภูเขาทางด้านเหนือจะแห้งขอด กลายเป็นหาดทรายยาวทอดลงไปในทะเลบรรจบกับเขาปากคลอง เป็นหาดที่เป็นแหล่งอาศัยของหอยชักตีนแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

อ่าวนาง มีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตากว่าหาดอื่น เพราะด้านหนึ่งของหาดทรายเป็นภูเขา และมีถ้ำหินงอกหินย้อยคือถ้ำพระนาง อ่าวนางมีความเงียบสงบ นอกจากนี้ยังมีสระพระนาง และหาดไร่เล

หมู่เกาะปอดะ อยู่ทางทิศใต้ของอ่าวพระนาง เมื่อมองจากฝั่งจะเห็นหาดทรายขาวแต่ไกล บริเวณชายฝั่งมีปะการังหลายชนิด น้ำทะเลใสสะอาดทำให้สามารถชมปะการังได้ตลอดปี

หมู่เกาะพีพี เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน

เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เกาะทะลุ

หมู่เกาะพีพี เดิมเรียกว่าปูเลาปีอาปี คำว่า ปูเลา แปลว่า เกาะ คำว่า ปีอาปี แปลว่า ต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม ต่อมาเรียกว่าต้นปีปี ภายหลังเพี้ยนเสียงเป็นพีพี หมู่เกาะนี้มีอยู่ 6 เกาะ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะปิด๊ะนอก เกาะปิด๊ะใน เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ ลักษณะทั่วไปเป็นเวิ้งอ่าวครึ่งวงกลม อยู่ในวงล้อมของภูเขาหินปูนที่สูงชัน จนเกือบเป็นทะเลใน หรือที่ชาวเกาะเรียกว่าปิเลาะ

แหล่ง ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเกาะพีพีมีดังนี้ เกาะไม้ไผ่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพีพีดอน มีหาดทรายสวยงามอยู่ทางด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก มีแนวปะการังที่สวยงามและหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
เกาะ ยูง อยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน มีชายหาดเป็นหาดหินอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และมีหาดทรายเล็กน้อยตามหลืบเขา นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังสวยงามชนิดต่างๆ ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์

เกาะพีพีเล เป็นเกาะเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับพื้นผิวทะเลเกือบรอบเกาะ พื้นน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร มีเวิ้งอ่าวสวยงาม เช่น อ่าวปิเละ อ่าวมาหยา และอ่าวโละชะมะ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีถ้ำพญานาค ตามที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ.2515 ตามรูปร่างก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งคล้ายเศียรพญานาค ภายในถ้ำพบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์เป็นรูปเรือ กลุ่มคนล่าสัตว์ และภาพตัวอักษรแทรกอยู่บ้างเล็กน้อย

Koh Phi Phi Lee, เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน, ไทย, เอเชีย

เกาะพีพีดอน มีพื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ทางเหนือของเกาะมีแหลมดง บริเวณธรรมชาติใต้ทะเลสวยงามมาก บริเวณปลายแหลมหัวระเกด หาดยาว และหินแพ ก็มีความสวยงามมากเช่นกัน มีอ่าวเวิ้งคู่ที่มีความสวยงามติดอันดับโลกคือ อ่าวต้นไทร และ อ่าวโละดาลัม

หาดไก่แบ้ เกาะเหลายา เกาะหวาย หมู่เกาะรัง

หาดไก่แบ้ เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าว เป็นหาดที่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำทะเลได้

0A-7.1.20.33.0.011.jpg


เกาะเหลายา อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที เป็นเกาะที่มีหาดทรายยาว น้ำทะเลใส และมีแนวปะการังสวยงาม


เกาะหวาย อยู่ทางทิศใต้ของเกาะช้าง ถัดออกไปจากเกาะเหลายา ประกอบด้วยอ่าวใหญ่ที่มีชายหาดสวยงาม หาดส่วนใหญ่เป็นหาดหิน มีแนวปะการังขนาดใหญ่และสมบูรณ์

หมู่เกาะรัง เป็นเกาะขนาดเล็ก อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก ไม่มีที่พักอาศัย จึงมีการทำสัมปทานรังนกนางแอ่น และมูลค้างคาว มีโขดหินใต้ทะเล และปะการังน้ำลึกที่สวยงาม

0A-7.1.20.33.0.012.jpg

หมู่เกาะช้าง (จ.ตราด) หาด คลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์

0A-7.1.20.33.0.07.jpg

หมู่เกาะช้าง (จ.ตราด)

ข้อมูล ทั่วไป : ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ห่างจากฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร กว้าง 14 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยประมาณกว่า 40 เกาะ วางตัวเรียงรายเป็นรูปยาวคู่ขนานไปกับชายฝั่งทะเลตราด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ำประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร เกาะช้างถือเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต

แหล่งเที่ยวสำคัญ :

หาด คลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์ เป็นหาดทรายที่มีความยาวมาก ติดกับหาดไก่แบ้ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดชันมาก แต่เล่นน้ำทะเลได้ ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าว ติดกับอ่าวไชยเชษฐ์ และแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งเป็นแหลมหินที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก