วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน เกาะสิมิลัน

หมู่เกาะสิมิลัน

ข้อมูล ทั่วไป : อยู่กลางทะเลอันดามัน มีชื่อเสียงดังทั่วโลกในเรื่องของปะการัง ได้รับการยกย่องจากนิตยสารท่องเที่ยวฉบับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาว่า มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ช่วงเวลาเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนเมษายน

0A-7.1.20.33.0.04.jpg


สิมิลัน เป็นภาษายาวี แปลว่า เก้า ชาวประมงบางคนเรียกว่า เกาะเก้า ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยรวม 9 เกาะ เรียงตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมียง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง
หมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2525 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และเมื่อปี พ.ศ.2541 ได้รวมเกาะตาชัย ทำให้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร

0A-7.1.20.33.0.013.jpg

แหล่งเที่ยวสำคัญ :

เกาะสิมิลัน หรือ เกาะแปด เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะสิมิลัน ใต้ทะเลสมบูรณ์ไปด้วยปะการัง กัลปังหา พัดทะเล ปลาหลากสี และกุ้งมังกร เกาะสิมิลันมีอ่าวเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ มีรูปโค้งเหมือนเกือกม้า มีแนวปะการัง ปลาเล็กปลาน้อยมากมาย สภาพหาดสวยงาม เหมาะแก่การดำน้ำชมปลาและปะการัง

ด้าน ทิศเหนือของอ่าวเป็นเกาะแก่งเล็กๆ ใต้น้ำมีปะการังเขากวาง และปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่ ส่วนทิศใต้ของอ่าวเป็นโขดหินสลับกับแนวปะการัง ด้านทิศเหนือของเกาะมีก้อนหินขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายรองเท้าบูต เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลัน

0A-7.1.20.33.0.014.jpg

หินปูซาร์ หรือ เกาะกะโหลก เกาะหูยง เกาะเมียง หรือ เกาะสี่

หินปูซาร์ หรือ เกาะกะโหลก เป็นเกาะอันดับ 7 ของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะแปลก เมื่อมองทางด้านหนึ่งจะเห็นรูปหัวกะโหลก สภาพใต้น้ำของเกาะนี้มีความสวยงามไม่แพ้แห่งอื่น และมีระดับความลึก แตกต่างออกไปหลายระดับชั้น มีสภาพเหมือนหุบเขาใต้น้ำ เต็มไปด้วยปะการังและหุบเหวลึก มีปลาใหญ่น้อยจำนวนมาก บางครั้งจะมีปลาโลมาด้วย

เกาะหูยง เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาด และยาวมากที่สุดของหมู่เกาะนี้ เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล

เกาะเมียง หรือ เกาะสี่ เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยาน มีแหล่งน้ำจืดและหาดทรายสวยงาม เป็นแหล่งที่สามารถดูปูขน และนกชาปีไหนได้ดีที่สุด

0A-7.1.20.33.0.07.jpg

สำหรับ จุดดำน้ำหลักๆ ของอุทยานฯ แบ่งออกเป็นจุดดำน้ำลึก และจุดดำน้ำตื้น โดยจุดดำน้ำตื้น สามารถดำได้รอบๆ เกาะทุกเกาะ แต่ที่น่าสนใจได้แก่ อ่าวหินเรือใบ อ่าวกวางเอน หินดอกไม้ และหลังเกาะเมียง ส่วนจุดดำน้ำลึก มีบริเวณที่น่าสนใจได้แก่ เกาะบอน กองหินคริสต์มาส กองหินแฟนตาซี อ่าวกวางเอน แหลมประภาคาร หินปูซาร์ หินสามก้อน หินดอกไม้ หัวเกาะเมียง สวนปลาไหล สันฉลาม และกำแพงเมืองจีน

0A-7.1.20.33.0.05.jpg

หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ข้อมูล ทั่วไป : อยู่ในท้องที่ตำบลหนองทะเล ตำบลอ่าวนาง ตำบลไสไทย และตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย 75 ล้านปี หมู่เกาะปอดะ เกาะหินแดง และหมู่เกาะพีพี รวมพื้นที่ประมาณ 390 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 244,000 ไร่ เป็นส่วนของพื้นน้ำประมาณร้อยละ 83 ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2526

0A-7.1.20.33.0.07.jpg

แหล่งเที่ยวสำคัญ :

สุสาน หอย เป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกัน โดยมีน้ำทะเลเป็นน้ำประสานธาตุปูน จับตัวให้กลายเป็นหินแข็ง ทับอยู่บนชั้นหินลิกไนท์และหินดินดาน เดิม ประมาณว่ามีอายุ 75 ล้านปีมาแล้ว จึงเรียกว่าสุสานหอย 75 ล้านปี อยู่บริเวณชายทะเลบ้าน แหลมโพธิ์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานฯ มีเพียงแห่งเดียวในโลก

หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง หมู่เกาะปอดะ

0A-7.1.20.33.0.06.jpg

หาดนพรัตน์ธารา เดิมชาวบ้านเรียกว่า หาดคลองแห้ง เนื่องจากเมื่อน้ำลง น้ำคลองที่ไหลลงมาจากภูเขาทางด้านเหนือจะแห้งขอด กลายเป็นหาดทรายยาวทอดลงไปในทะเลบรรจบกับเขาปากคลอง เป็นหาดที่เป็นแหล่งอาศัยของหอยชักตีนแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

อ่าวนาง มีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตากว่าหาดอื่น เพราะด้านหนึ่งของหาดทรายเป็นภูเขา และมีถ้ำหินงอกหินย้อยคือถ้ำพระนาง อ่าวนางมีความเงียบสงบ นอกจากนี้ยังมีสระพระนาง และหาดไร่เล

หมู่เกาะปอดะ อยู่ทางทิศใต้ของอ่าวพระนาง เมื่อมองจากฝั่งจะเห็นหาดทรายขาวแต่ไกล บริเวณชายฝั่งมีปะการังหลายชนิด น้ำทะเลใสสะอาดทำให้สามารถชมปะการังได้ตลอดปี

หมู่เกาะพีพี เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน

เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เกาะทะลุ

หมู่เกาะพีพี เดิมเรียกว่าปูเลาปีอาปี คำว่า ปูเลา แปลว่า เกาะ คำว่า ปีอาปี แปลว่า ต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม ต่อมาเรียกว่าต้นปีปี ภายหลังเพี้ยนเสียงเป็นพีพี หมู่เกาะนี้มีอยู่ 6 เกาะ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะปิด๊ะนอก เกาะปิด๊ะใน เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ ลักษณะทั่วไปเป็นเวิ้งอ่าวครึ่งวงกลม อยู่ในวงล้อมของภูเขาหินปูนที่สูงชัน จนเกือบเป็นทะเลใน หรือที่ชาวเกาะเรียกว่าปิเลาะ

แหล่ง ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเกาะพีพีมีดังนี้ เกาะไม้ไผ่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพีพีดอน มีหาดทรายสวยงามอยู่ทางด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก มีแนวปะการังที่สวยงามและหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
เกาะ ยูง อยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน มีชายหาดเป็นหาดหินอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และมีหาดทรายเล็กน้อยตามหลืบเขา นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังสวยงามชนิดต่างๆ ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์

เกาะพีพีเล เป็นเกาะเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับพื้นผิวทะเลเกือบรอบเกาะ พื้นน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร มีเวิ้งอ่าวสวยงาม เช่น อ่าวปิเละ อ่าวมาหยา และอ่าวโละชะมะ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีถ้ำพญานาค ตามที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ.2515 ตามรูปร่างก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งคล้ายเศียรพญานาค ภายในถ้ำพบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์เป็นรูปเรือ กลุ่มคนล่าสัตว์ และภาพตัวอักษรแทรกอยู่บ้างเล็กน้อย

Koh Phi Phi Lee, เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน, ไทย, เอเชีย

เกาะพีพีดอน มีพื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ทางเหนือของเกาะมีแหลมดง บริเวณธรรมชาติใต้ทะเลสวยงามมาก บริเวณปลายแหลมหัวระเกด หาดยาว และหินแพ ก็มีความสวยงามมากเช่นกัน มีอ่าวเวิ้งคู่ที่มีความสวยงามติดอันดับโลกคือ อ่าวต้นไทร และ อ่าวโละดาลัม

หาดไก่แบ้ เกาะเหลายา เกาะหวาย หมู่เกาะรัง

หาดไก่แบ้ เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าว เป็นหาดที่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำทะเลได้

0A-7.1.20.33.0.011.jpg


เกาะเหลายา อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที เป็นเกาะที่มีหาดทรายยาว น้ำทะเลใส และมีแนวปะการังสวยงาม


เกาะหวาย อยู่ทางทิศใต้ของเกาะช้าง ถัดออกไปจากเกาะเหลายา ประกอบด้วยอ่าวใหญ่ที่มีชายหาดสวยงาม หาดส่วนใหญ่เป็นหาดหิน มีแนวปะการังขนาดใหญ่และสมบูรณ์

หมู่เกาะรัง เป็นเกาะขนาดเล็ก อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก ไม่มีที่พักอาศัย จึงมีการทำสัมปทานรังนกนางแอ่น และมูลค้างคาว มีโขดหินใต้ทะเล และปะการังน้ำลึกที่สวยงาม

0A-7.1.20.33.0.012.jpg

หมู่เกาะช้าง (จ.ตราด) หาด คลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์

0A-7.1.20.33.0.07.jpg

หมู่เกาะช้าง (จ.ตราด)

ข้อมูล ทั่วไป : ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ห่างจากฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร กว้าง 14 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยประมาณกว่า 40 เกาะ วางตัวเรียงรายเป็นรูปยาวคู่ขนานไปกับชายฝั่งทะเลตราด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ำประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร เกาะช้างถือเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต

แหล่งเที่ยวสำคัญ :

หาด คลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์ เป็นหาดทรายที่มีความยาวมาก ติดกับหาดไก่แบ้ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดชันมาก แต่เล่นน้ำทะเลได้ ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าว ติดกับอ่าวไชยเชษฐ์ และแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งเป็นแหลมหินที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก

หมู่เกาะตะรุเตา (จ.สตูล) อ่าวพันเตมะละกา เกาะกลางและเกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ

0A-7.1.20.33.0.09.jpg

หมู่เกาะตะรุเตา (จ.สตูล)

ข้อมูล ทั่วไป : เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นเกาะใต้สุดของประเทศไทย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ กระจง หมูป่า งูเหลือม เต่าหับ นกแก็ก นกกาฮัง เหยี่ยวแดง นกออก นกยางทะเล นกหัวโตขาดำ นกทะเลขาแดงธรรมดา ฯลฯ ส่วนในท้องทะเล เป็นแหล่อาศัยของปลาทู ปลาอินทรี ปลาทูน่า ปลาโลมา วาฬ เต่าทะเล ปู กุ้ง หอย และปลาหมึกชนิดต่างๆ ในแนวปะการังจะพบปลาปากแตร ปลาการ์ตูน ปลานกแก้ว หอยมือเสือ ปลาผีเสื้อ ปลาฉลามหูดำ ปลาโนรี ปลานกขุนทอง เต่ากระ เต่าสังกะสี และดาวทะเล


Image3 Image4 Image5 Image6

Image7
Image8
Image9
Image10

Image11
Image12
Image13
Image14

แหล่งเที่ยวสำคัญ :

อ่าวพันเตมะละกา มีหาดทรายขาวสะอาด และสวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำ และกางเต็นท์พักแรม มีจุดชมวิวบนผาโต๊ะบู คลองพันเตมะละกา อ่าวเมาะและอ่าวสน อ่าวตะโละวาว อ่าวตะโละอุดัง และถ้ำจระเข้


เกาะกลางและเกาะไข่ ห่างจากเกาะตะรุเตาประมาณ 25 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม มีซุ้มประตูหินธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของที่นี่แล้ว ส่วนที่เกาะไข่ ยังเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลด้วย


เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่มีชาวเลอาศัยอยู่ตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ชาวเลเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีชีวิตเร่ร่อน ย้ายถิ่นฐานไปตามหมู่เกาะต่างๆ ในแหลมมาลายู ระหว่างประเทศพม่าไปจนถึงอินโดนีเซีย มีอาชีพในการจับสัตว์น้ำ
เกาะหินงาม

0A-7.1.20.33.0.015.jpg

จุด เด่นอยู่ที่หาดหิน โดยก้อนหินมีลักษณะกลมรี มีหลายขนาดด้วยกัน ผิวเกลี้ยงเกลาเป็นเงาวับ เมื่อคลื่นซัดเข้าฝั่งจะเห็นสีของหินสลับริ้วลายงามตา
หมู่เกาะอาดัง-ราวี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวประการัง และทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล เหมาะแก่การดำน้ำชมประการัง

เกาะทะลุ

เกาะทะลุ เป็นแหลมที่มีผาหินคล้ายกับสะพานธรรมชาติ ช่วงกลางจะเป็นช่องกว้างน้ำทะเลลอดผ่านได้ จนเป็นที่มาของชื่อเกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ ทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นหาดทรายขาวบริเวณกว้าง เหมาะในการพักแรม ทิศตะวันตกมีสภาพเป็นผาหินสูงชันและแหลมคมตลอดทั้งเกาะ ตามปกติจะมีนกนางนวลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. นกนางนวลจะมาวางไข่บริเวณหน้าผา

Moo Koh Pha Yam National Park

นอก จากนี้ เกาะทะลุยังเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลบางชนิด และเป็นที่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่จำนวนมาก ใต้ท้องทะเลรอบเกาะโดยเฉพาะหาดทรายด้านทิศตะวันออก จะมีดงปะการังขนาดใหญ่ นับเป็นแหล่งดำน้ำลึกอีกแห่งหนึ่ง

อ่าวไผ่ อ่าวดอก อ่าวหวาย อ่าวพร้าว

อ่าวไผ่ อยู่ติดหาดทรายแก้ว เป็นอ่าวเล็กๆ มีหาดทรายสวยงาม

อ่าวดอก หรือ อ่าววงเดือน เป็นอ่าวโค้งคล้ายพระจันทร์ครึ่งดวง หาดทรายยาวประมาณ 500 เมตร เป็นอ่าวที่มีความสงบและธรรมชาติบริสุทธิ์


อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวเตย และอ่าวเทียน เป็นอ่าวเล็กๆ อยู่ติดต่อกันไปตามฝั่ง เป็นบริเวณที่เหมาะในการดำน้ำชมปะการัง เพราะมีแนวปะการังอยู่ใกล้กับฝั่ง ทุกอ่าวมีหาดทรายที่สวยงามอยู่ตลอด โดยเฉพาะที่อ่าวกิ่วจะสวยที่สุด อยู่ห่างจากหาดทรายแก้วประมาณ 6 กิโลเมตร

อ่าวพร้าว มีชายหาดที่มีระดับลาดเอียงลงไปในทะเล มีดงมะพร้าวขึ้นอยู่ทั่วไป เป็นอ่าวที่เงียบและสะอาด

เกาะเสม็ด (จ.ระยอง)

เกาะเสม็ด (จ.ระยอง)


ข้อมูล ทั่วไป : เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นเกาะที่ใหญ่สุดของอุทยานฯ มีพื้นที่ประมาณ 9.6 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากฝั่งบ้านเพประมาณ 6 กิโลเมตร ด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน และลาดชันลงสู่ฝั่งตะวันออกที่มีชายหาดเว้าแหว่ง ทำให้เกิดหาดสวยงามหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือและตะวันออกของเกาะ สาเหตุที่ชื่อว่าเกาะเสม็ด เพราะมีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านนำมาใช้ทำไต้ โดยใช้เปลือกเสม็ดชุบในน้ำมันยาง ห่อด้วยกาบหมาก มัดเป็นลำ ในอดีตใช้เป็นคบไฟ และใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับก่อไฟ


แหล่งเที่ยวสำคัญ :

อ่าวกลาง เป็นที่ตั้งชุมชนหมู่บ้านเกาะเสม็ด และเป็นที่จอดเรือท่องเที่ยว
หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายที่สวยที่สุดของเกาะ ยาวประมาณ 800 เมตร เม็ดทรายละเอียดขาวสะอาด

0A-7.1.20.33.0.017.jpg

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เขาใหญ่ เกาะ pp อ่าวพังงาเขาใหญ่เกาะ ppอ่าวพังงา

เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

เกาะช้าง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

เกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกทีหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวคลายร้อนกัน เเกาะช้างมีความสวยงามของธรรมชาติและท้องทะเลไม่แพ้เกาะอื่นๆ มีเกาะน้อยใหญ่อยู่รอบบๆริเวณ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมเสน่ห์ของธรรมชาติได้อย่างจุใจ


มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 650 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่มากถึง 52 เกาะ เรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมือง และอำเภอคลองใหญ่ เกาะที่สำคัญที่สุด คือ เกาะช้าง นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่นๆ ที่ยังคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายาใน เกาะง่าม เกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง ฯลฯ ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะช้างใกล้คลองธารมะยมที่ด้านหน้ามีท่าเทียบ เรือขนาดใหญ่ของอุทยานฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ อีก 3 จุด ซึ่งล้วนอยู่บนเกาะช้าง คือ บริเวณอ่าวคลองสน บริเวณทางเข้าน้ำตกคลองพลู และบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร

เกาะช้าง เดิมเป็นเกาะที่ไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย หากมีความสำคัญในฐานะที่เป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุม เป็นแหล่งเสบียงอาหาร และน้ำจืดโดยเฉพาะบริเวณอ่าวสลักเพชร หรืออ่าวสลัด เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่โจรสลัด ชาวจีนไหหลำ และญวน ปัจจุบันบนเกาะช้างมีประชาชนอาศัยอยู่ 8 หมู่บ้าน
เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อนยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ เขาสลักเพชร มีความสูง 744 เมตร สภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา อันเป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธาร ทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาด และปะการังที่สวยงามอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะ


สถานที่น่าสนใจบนเกาะ ได้แก่

บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง น่านน้ำทะเลตราดบริเวณอ่าวสลักเพชร อ่าวสลักคอก ยังเป็นอีกหน้าหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของ ไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 กองทัพเรือไทยสามารถขับไล่ผู้รุกรานให้ล่าถอยไปได้ หากไทยต้องสูญเสียกองเรือ และทหารกล้าไปจำนวนหนึ่ง วีรกรรมทหารเรือไทยได้รับการจดจารึก และรำลึกถึงวันที่ 17 มกราคมของทุกปี ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ

เกาะง่าม กลายเป็นจุดปะทะจุดแรกระหว่างกองทัพเรือไทยกับฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินเข้ามาลาดตระเวน และทิ้งระเบิดบนเกาะนี้ ส่วนเกาะหวายคือ จุดที่เครื่องบินลาดตระเวนของฝรั่งเศสถูกเรือรบหลวงสงขลา และเรือรบหลวงชลบุรียิงตกกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส 7 ลำรุกล้ำเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะช้าง นำโดยเรือลาดตระเวนลามอตต์ ปิเกต์ เรือสลุบ 2 ลำ เรือปืน 4 ลำ แยกออกเป็น 3 หมู่ หมู่ 1 มีเรือลามอตต์ ปิเกต์ลำเดียวรุกล้ำเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะหวาย และเกาะใบตั้ง หมู่ 2 มีเรือสลุป 1 ลำ เรือปืน 1 ลำ เข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะคลุ้มกับเกาะหวาย หมู่ 3 มีเรือสลุป 1 ลำ เรือปืน 3 ลำ เข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะคลุ้มกับแหลมบางเบ้า

เกาะไม้ซี่ เป็นเขตปะทะระหว่างเรือลามอตต์ ปิเกต์กับเรือรบหลวงธนบุรีที่จอดประจำการอยู่ที่เกาะลิ่ม และได้เข้ามาช่วยเหลือเรือรบหลวงสงขลา และเรือรบหลวงชลบุรีที่ถูกยิงเสียหายจนจมสู่ท้องทะเลบริเวณอ่าวสลักเพชร และอ่าวสลักคอก ในที่สุดเรือรบหลวงธนบุรีถูกยิงเสียหายอย่างหนัก จนแล่นมาเกยตื้น และจมลงบริเวณแหลมงอบ

น้ำตกธารมะยม อยู่หลังที่ทำการอุทยานฯ เดินผ่านสวนเข้าไปประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกนี้ โดยมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. และ วปร. สลักอยู่ที่หน้าผาน้ำตกชั้นบน

น้ำตกคลองพลู เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดของเกาะช้าง มีน้ำตกไหลผ่านหน้าผาลงแอ่งเบื้องล่าง น้ำตกมี 3 ชั้น ทางเข้าอยู่ห่างจากอ่าวคลองพร้าว 3 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินป่าอีกประมาณ 20 นาที

น้ำตกคลองนนทรี เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมีทางเดินเท้าจากบ้านด่านใหม่ตามทาง เดินเท้า 3 กิโลเมตร หรือจากที่ทำการอุทยานฯ เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

บ้านสลักเพชร-บ้านโรงถ่าน เป็นสองชุมชนใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ตั้งอยู่ติดกันทางตอนใต้ของเกาะ อ่าวสลักเพชรเป็นอ่าวใหญ่ที่สุดบนเกาะ

น้ำตกคีรีเพชร เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ห่างจากชุมชนบ้านสลักเพชรผ่านสวนยางเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร

น้ำตกคลองหนึ่ง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนสลักเพชร ใกล้น้ำตกคีรีเพชร

หมู่บ้านประมงบางเบ้า บ้านแต่ละหลังปักเสาลงในทะเล มีสะพานเชื่อมต่อถึงกัน บรรพบุรุษของคนที่นี่ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากชาวสลักเพชร ดำรงชีวิตเรียบง่ายด้วยการทำประมงขนาดเล็กชายฝั่ง เป็นแหล่งปลาหมึกหอมชุกชุม มีแหล่งปะการังใต้น้ำ บริเวณหมู่บ้านมีท่าเรือ สะพานปลา ทำกะปิน้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาเค็ม อ่าวบางเบ้ามีชัยภูมิที่ตั้งเหมาะแก่การจอดเรือ หลบคลื่นลมเพราะมีเทือกเขา และหมู่เกาะโอบล้อมสองด้านในฤดูมรสุม จึงมีเรือมากมายเข้ามาจอดหลบคลื่นลมในอ่าวนี้

อ่าวคลองสน เป็นอ่าวอยู่ทางเหนือสุดของเกาะฝั่งตะวันตก เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านคลองสน ใกล้บริเวณอ่าวมีแนวปะการังใต้น้ำ

หาดทรายขาว เป็นหาดที่มีระยะทางยาวมากอีกแห่งหนึ่ง สามารถลงเล่นน้ำได้ มีบังกะโลตั้งอยู่หลายแห่ง มีถนนรอบเกาะตัดชิดหาดมากที่สุด

หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์ เป็นหาดทรายที่มีความยาวต่อเนื่องไปจนถึงหาดไก่แบ้ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดมาก สามารถเล่นน้ำได้ มีบังกะโลให้เช่าพักหลายแห่ง มีห้องพักที่ได้มาตรฐาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าวติดกับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีแหลมหิน มีทัศนียภาพสวยงาม แต่ไม่สามารถเล่นน้ำได้

หาดไก่แบ้ เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าว เป็นหาดทรายที่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย มีบังกะโลราคาประหยัดให้เช่าหลายแห่ง บางแห่งมีจักรยานเสือภูเขาให้เช่า หน้าหาดมองเห็นเกาะหยวก เกาะมันนอกและเกาะมันใน

อ่าวใบลาน อยู่ถัดขึ้นไปจากหาดไก่แบ้มีทางเท้าตัดผ่านภูเขาใช้เวลาเดินเท้าจากหาดไก่ แบ้ประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขา อ่าวใบลานมีลักษณะเป็นหาดทรายยาวเงียบสงบเหมาะแก่การเล่นน้ำ และพักผ่อน

หาดทรายยาว อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้กับอ่าวสลักเพชร มีลักษณะเป็นอ่าวที่มีหาดทรายทอดยาว เล่นน้ำได้ สามารถเดินป่าชมจุดยุทธนาวีที่เกาะช้าง และชมทัศนียภาพตามหมู่เกาะใกล้เคียง เช่น เกาะเหลายา อ่าวสลักเพชร เกาะหวาย ที่หาดทรายขาวมีบริการที่พักไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

การเดินทางไปเที่ยวเกาะช้าง

ที่อำเภอแหลมงอบ มีท่าเรือที่สามารถโดยสารไปยังเกาะช้าง ทั้งหมด 3 ท่า ได้แก่

- ท่าเทียบเรือแหลมงอบ เรือโดยสารที่ใช้เป็นเรือประมงดัดแปลง ไปขึ้นที่ เกาะช้าง ที่บริเวณบ้านด่านเก่า ค่าเรือโดยสาร 50 บาท ใช้เวลาประมาณ 45 นาที มีเรือออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เรือกลับจากเกาะช้างมีหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
นอกจากนั้นที่บริเวณท่าเรือยังมีตัวแทนรับจองห้องพักของรีสอร์ทต่างๆ ตั้งอยู่ และนักท่องเที่ยวสามารถหาเรือเช่า (เรือประมงดัดแปลงขนาดเล็กจุได้ประมาณ 10 คน) สามารถไปเกาะช้าง และเกาะอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงในอัตราวันละประมาณ 3,500-5,000 บาท หรือสามารถติดต่อ คุณแสงจันทร์ สิงหพันธุ์ ห้องอาหารแสงจันทร์ 99/3 หมู่ 1 ชายทะเลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร. 0 3959 7197, 0 3959 7299

- ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่ มีเรือเฟอร์รี่ออกทุกวัน จากท่าเรือแหลมงอบไปขึ้นที่ท่าเรือด่านเก่า ที่เกาะช้าง จากท่าเรือแหลมงอบอยู่ห่างลงมาทางใต้ประมาณ 500 เมตร อัตราค่าโดยสารไปกลับราคาคนละ 120 บาท รถยนต์ 4 ล้อ ไปกลับ ฟรี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที มีเรือออก เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา 06.00–19.00 น. เที่ยวกลับ เวลา 06.00–19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3953 8196

- ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ไปขึ้นที่เกาะช้างที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่บริเวณอ่าวสับปะรด มีบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะช้าง ค่าบริการสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ พร้อมคนขับข้ามแบบไปเกาะช้างต้องเสียค่าใช้จ่ายคันละ 150 บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวราคาคนละ 60 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที มีเรือออกทุกๆ 30 นาที เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น. เที่ยวกลับ 07.00–18.00 น. เฟอร์รี่เกาะช้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3959 7143, 0 3959 7434, 0 3952 1661 (เบอร์โทรที่ฝั่งอ่าวสับปะรด) เกาะช้างเฟอร์รี โทร. 0 3952 8288-9

การเดินทางบนเกาะ จากท่าเรือมีรถสองแถวไปยังหาดทรายขาว คลองพร้าว ไก่แบ้ อัตราค่ารถ 30 บาท ส่วนหาดอื่นๆ ต้องเหมา และตกลงราคาก่อนเดินทาง
หมายเหตุ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลผ่านเข้าไปใน เขตอุทยานฯ โดยจะตั้งบู๊ทบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ทั้ง 3 แห่งบนฝั่งอำเภอแหลมงอบ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยคนละ 20 บาท เด็ก 10 บาท นักท่องเที่ยวต่างประเทศคนละ 200 บาท เด็ก 100 บาท สถานที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานมีบริการบ้านพักรายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2562 0760 หรือสำรองที่พักด้วยตนเองที่
http://www.dnp.go.th


Perdidos en la Toscana

Perdidos en la Toscana

La Toscana

La Toscana

Holiday house in Tuscany (Italy)

Holiday house in Tuscany (Italy)

Florence

Florence

Travel Guide -- Rome, Italy

Travel Guide -- Rome, Italy


ภาพวิว ภาพวิวธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว


Thailand, Andaman sea region, tourist information,